logo

Casal de Catalunya
Biblioteca "Pompeu Fabra"
Catálogo Bibliográfico

Jardins de Sant Pol . Coromines, Pere (1870-1939). 2a ed. Barcelona: [s.n.], 1927. (M) Texto
La fals . Pelay Briz, Francesch; Soler, Frederic (1839-1895). Barcelona: Llibreria d'Eudalt Puig, 1878. (M) Texto
Mahatma Gandhi . Rolland, Romain. Barcelona : Políglota, 1930. (M) Texto
Gala placida . Guimerà, Angel. 2a ed. Barcelona: La Renaixensa, 1891. (M) Texto
Dispensi, hi ha principal : comedia en un acte en vers . Caballer y Sáez, Ramón. (Biblioteca de Lo Teatro Regional). Barcelona: Lo Teatro Regional, 1896. (M) Texto
La tramontane : revue mensuelle de regionalisme : art et littérature, visca Catalunya! . Año 16, no. 191-192 (noviembre-diciembre, 1932). Toulouse: Charles Bauby, 1917. (X) Texto
Libre de Tossa . Palau, Josep. (Biblioteca Selecta; 112). 1a ed. Barcelona: Editorial Selecta, 1952. (M) Texto
Revista de Catalunya : revue catalane . Año 12, Vol. 2, no. 95 (enero, 1940). París: Fundacio Ramon Llull, 19--. (X) Texto
Revista musical catalana : butlletí mensual del Orfeo Catalá . Año 13, no. 145-156 (enero-diciembre, 1916). Barcelona: Orfeo Català, 1904. (X) Texto
El cardenal : drama en quatre actes . Parker, Lluis N.. (La escena catalana; 2). Barcelona: Salvador Bonavía, 1918. (M) Texto
Serra d'or . Año 13, no. 136 (Enero, 1971). Barcelona: L'Abadia de Montserrat, 1962. (X) Texto
Romaní . Larreula, Enric (1941-...); Rius, Josep M.. 1a ed. Barcelona: Editorial Teide, 1984. ISBN: 8430729542. (M) Texto
Serra d'or . Año 18, no. 197 (Febrero, 1976). Barcelona: L'Abadia de Montserrat, 1962. (X) Texto
El mártir del Gólgota . Perez Escrich, Enrique (1829-1897). Buenos Aires: Biblioteca de Buenos Aires, 1895. (M) Texto
L'atlántida . Verdaguer, Mossen Jacint (1845-1902). Barcelona: Imprenta Rafols, 1921. (M) Texto
Cooperació catalana . no. 282 (noviembre, 2005). Barcelona: Fundació Roca i Galès, 1980. (X) Texto
Escolis : i altres articles . Riba, Carles (1893-1959). Barcelona: Publicacions de La Revista, 1921. (M) Texto
Castelao artista . Seoane, Luis. Buenos Aires: Alborada, [1969]. (M) Texto
Cartes a Claudi Rodamilans . Folguera, Joaquim. Barcelona: La Revista, 1931. (M) Texto
Les presons imaginaries . Coromines, Pere (1870-1939). 2a ed. Barcelona: Tipografia L'Avenç, 1899. (M) Texto
Homes i coses de la Barcelona d'abans . Passarell, J.. (Col·lecció Memòries; 05). 1a ed. Barcelona: Pòrtic, 1968. (M) Texto