logo

Casal de Catalunya
Biblioteca "Pompeu Fabra"
Catálogo Bibliográfico

Minerva

. (Col·lecció popular dels coneixements indispensables; 1.18). Barcelona: Bonavía & Duràn, 19--. (M) Texto