logo

Casal de Catalunya
Biblioteca "Pompeu Fabra"
Catálogo Bibliográfico

Diccionari general de la llengua catalana . Fabra, Pompeu (1868-1948). 3a ed. Barcelona: A. Lòpez Llausàs, 1962. (M) Texto
Contribució a la gramatica de la llengua catalana . Fabra, Pompeu (1868-1948). Barcelona: L'Avenç, 1898. (M) Texto
Qüestions de gramatica catalana : converses filològiques . Fabra, Pompeu (1868-1948). 2a ed. Barcelona : Regina, [19--]. (M) Texto
Gramàtica catalana : curs mitjà . Fabra, Pompeu (1868-1948). 2a ed. Barcelona: Editorial Pedagògica, 1923. (M) Texto
Gramàtica catalana : curs mitjà . Fabra, Pompeu (1868-1948). 4a ed. Barcelona: Editorial Pedagògica, 1931. (M) Texto
Gramàtica catalana : curs mitjà . Fabra, Pompeu (1868-1948). 5a ed. Barcelona: Editorial Pedagògica, 1935. (M) Texto
Silabari Català . Fabra, Pompeu (1868-1948). Barcelona: Tipografia L'Avenç, 1904. (M) Texto
Gramática francesa . Fabra, Pompeu (1868-1948). (Enciclopèdia Catalana; 9). Barcelona: Editorial Catalana, 1919. (M) Texto
Les principales faltes de gramàtica (manera d'evitar-les) . Fabra, Pompeu (1868-1948). (Col·lecció Popular Barcino; 02). Barcelona: Barcino, 1925. (M) Texto
Compendio de gramática catalana . Fabra, Pompeu (1868-1948). Barcelona: Llibreria Catalònia, 1929. (M) Texto
Diccionari general de la llengua catalana . Fabra, Pompeu (1868-1948). 2a ed. Barcelona: A. Lòpez Llausàs, 1954. (M) Texto
La conjugació dels verbs en català . Fabra, Pompeu (1868-1948). (Col·lecció Popular Barcino; 6). Barcelona: Barcino, 1926. (M) Texto
Ortografía catalana . Fabra, Pompeu (1868-1948). (Col·lecció Popular Barcino; 01). 2a ed. Barcelona: Barcino, 1925. (M) Texto
Diccionari general de la llengua catalana . Fabra, Pompeu (1868-1948). 2a ed. Barcelona: A. Lòpez Llausàs, 1954. (M) Texto
Diccionari ortogràfic abreujat . Fabra, Pompeu (1868-1948). 2a ed. Barcelona: Barcino, 1929. (M) Texto
Gramàtica catalana : curs mitjà . Fabra, Pompeu (1868-1948). 1a ed. Barcelona: Editorial Pedagògica, 1918. (M) Texto
La llengua catalana i la seva normalització . Fabra, Pompeu (1868-1948); Vallverdú, Francesc. (Les millors obres de la literatura catalana; 28). 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1980. (M) Texto
Exercicis de gramatica catalana . Marvà, Jeroni; Fabra, Pompeu (1868-1948). (Col·lecció Popular Barcino; 24.37.45.48.57). Barcelona: Barcino, 1927. (M) Texto
Introducció a la gramàtica catalana . Fabra, Pompeu (1868-1948); Aramon i Serra, Ramon. (Llibres a l'abast; 62). 3a ed. Barcelona: Edicions 62, 1978. ISBN: 8429700870. (M) Texto