logo

Casal de Catalunya
Biblioteca "Pompeu Fabra"
Catálogo Bibliográfico

Gent que he conegut . Miravitlles, Jaume. 1a ed. Barcelona: Destino, [1980]. (M) Texto
Homes i dones a la meva a vida . Miravitlles, Jaume. 1a ed. Barcelona: Destino, 1982. (M) Texto
Més gent que he conegut . Miravitlles, Jaume. 1a ed. Barcelona: Destino, [1981]. (M) Texto