logo

Casal de Catalunya
Biblioteca "Pompeu Fabra"
Catálogo Bibliográfico

La noia dels brillants : sainet en 3 actes i un epíleg . Oliva, Francesc. (La escena catalana; 305). Barcelona: Salvador Bonavía, 1930. (M) Texto
L'hereu Riera : glosa popular en 3 actes . Oliva, Francesc; Mora, Víctor (1931-...). (La escena catalana; 257). Barcelona: Salvador Bonavía, 1928. (M) Texto