logo

Casal de Catalunya
Biblioteca "Pompeu Fabra"
Catálogo Bibliográfico

Crònica II . Muntaner, Ramon; Gustà, Marina. (Les millors obres de la literatura catalana; 20). 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1979. (M) Texto
Curial e Güelfa . Gustà, Marina; Sansone, Giuseppe E.. (Les millors obres de la literatura catalana; 8). 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1979. (M) Texto
Crònica I . Muntaner, Ramon; Gustà, Marina; Fuster, Joan. (Les millors obres de la literatura catalana; 19). 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1979. (M) Texto
Llibre de meravelles . Llull, Ramón (1232-1315); Gustà, Marina; Molas, Joaquim. (Les millors obres de la literatura catalana; 36). 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1980. (M) Texto
Tragèdia de caldesa i altres proses . Roís de Corella, Joan; Rico, Francisco; Gustà, Marina. (Les millors obres de la literatura catalana; 50). 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1980. (M) Texto