logo

Casal de Catalunya
Biblioteca "Pompeu Fabra"
Catálogo Bibliográfico

Libre de Santa María . Llull, Ramón (1232-1315). [s.n]: Societat Catalana de Bibliòfils, [19--]. (M) Texto
Libre apellat Felix de les marauelles del mon . Llull, Ramón (1232-1315). (Biblioteca Catalana; 11). Barcelona: Llibrería d'Alvar Verdaguer, 1904. (M) Texto
Llibre de Amich e Amat . Llull, Ramón (1232-1315). Palma de Mallorca: Estampa de les Filles de Colomar, 1904. (M) Texto
Libre apellat Felix de les marauelles del mon . Llull, Ramón (1232-1315). (Biblioteca Catalana; 10). Barcelona: Llibrería d'Alvar Verdaguer, 1904. (M) Texto
Obres essencials . Llull, Ramón (1232-1315). (Biblioteca Perenne; 16-17). 2a ed. Barcelona: Editorial Selecta, impreso en 1960. (M) Texto
Sor Natana . Llull, Ramón (1232-1315); Bagué, Enric. (Col·lecció Popular Barcino; 154). Barcelona: Barcino, 1936. (M) Texto
Arbre de sciencia : escrit a la ciutat de Roma l'any M.CC.I XXXXV . Llull, Ramón (1232-1315); Galmes, Salvador. (Obres de Ramon Lull; 11). Palma de Mallorca: Comissió Editora Lulliana, 1917. (M) Texto
Art demostrativa. Regles introductories. Taula general . Llull, Ramón (1232-1315); Galmes, Salvador. (Obres de Ramon Lull; 16). Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Catalans, 1932. (M) Texto
Libre de evast e blanquerna . Llull, Ramón (1232-1315); Galmes, Salvador. (Els Nostres Classics; 50-51). Barcelona: Barcino, 1935. (M) Texto
Llibre de meravelles . Llull, Ramón (1232-1315); Galmes, Salvador. (Els Nostres Classics; 34). Barcelona: Barcino, 1931. (M) Texto
Llibre de meravelles . Llull, Ramón (1232-1315); Galmes, Salvador. (Els Nostres Classics; 42). Barcelona: Barcino, 1933. (M) Texto
Poesies . Llull, Ramón (1232-1315); D'alòs Moner, Ramon. (Els Nostres Classics; 3). Barcelona: Els Nostres Classics, 1925. (M) Texto
Llibre d'amic e amat : llibre d'Ave Maria . Llull, Ramón (1232-1315); Galmes, Salvador; Olivar, Marçal. (Els Nostres Classics; 14). Barcelona: Els Nostres Classics, 1927. (M) Texto
Llibre de meravelles . Llull, Ramón (1232-1315); Gustà, Marina; Molas, Joaquim. (Les millors obres de la literatura catalana; 36). 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1980. (M) Texto
Llibre d'evast e blanquerna . Llull, Ramón (1232-1315); Gallofré, Maria Josepa; Badia, Lola (1951-...). (Les millors obres de la literatura catalana; 82). 1a ed. Barcelona: Edicions 62, 1982. (M) Texto
Libro de amigo y amado . Llull, Ramón (1232-1315); Moga, Eduardo; Cuenca, Luis Alberto de. (DVD Poesia; 96). Barcelona: Barcino, 2006. (M) Texto